LOFOTBUNADEN 

Den som startet arbeidet med å skaffe Lofotkvinnene en egen bunad var Arnolda Dahl fra Storfjord i Vestvågøy. Den ble hennes livsverk som hun arbeidet med fra begynnelsen av 1940 årene til hun døde i 1964.

Ved undersøkelser i Lofotbygdene og ved å studere gamle bilder og utskrifter fra Riksarkivet i Trondheim fant man et snittmønster som i tradisjon er ca 200 år gammelt.

Gamle broderier fra Lofoten var ikke tatt vare på eller oppbevart, så derfor gav Lofotens ville markblomster ide til bunadens broderier. Arnolda Dahl kontaktet kunstneren Edvarda Lie, opprinnelig fra Borge i Vestvågøy, som med glede tegnet de stiliserte blomstermotivene vi har på bunaden vår. Lua er utformet etter ei gammel "pandestykkehuve"

En "bunadkomite" bestående av kvinner fra hele Lofoten godkjente bunaden, og den kom i salg fra 1950. De første som tegnet på og distribuerte bunaden var, foruten Arnolda Dahl selv, Anna Høyen fra Stamsund og Selma Saupstad fra Borge. Bunaden ble godkjent av Nordland Husflidsforening i 1948. I 1982 fikk Husfliden i Bodø rett til påtegning og salg, og i 1985/86 fikk Husfliden i Vestvågøy rett til det samme. Cape til bunaden ble utarbeidet av Brit Sandnes Pedersen (daglig leder ved Husfliden i Vestvågøy) og kom i salg fra 1986/87.

BUNADNEMNDA FOR LOFOTBUNADEN

Bunadnemnda for Lofotbunaden er et fagutvalg som har ansvar for Lofotbunaden. Nemnda skal påse at det ikke oppstår en nivåsenkning av bunaden. Nemnda skal også arbeide for å sikre at Lofotbunaden i størst mulig grad beholder sitt opprinnelige snitt, form og broderi. Stoff og brodergarn skal holdes i best mulig kvalitet og farge. Til bunaden skal man bruke det sølvet som er godkjent til Lofotbunaden. Det er egen sølje, knapper og veskelås. Alle spørsmål om Lofotbunaden, endring eller søknad om påtegning/distrubusjon, skal forelegges og avgjøres av Bunadsnemnda og rettighetshaver. Anna-Margrethe Liljedal, datterdatter til Arnolda Dahl innehar i dag rettigheten til bunaden. Det finnes i dag flere useriøse aktører som distribuerer ulovlige piratkopier av Lofotbunaden. Dette er i strid med loven om opphavsrett til åndsverk og er helt ulovlig.

Lovlig påtegning og salg av Lofotbunaden (stakk og vest i ull, og skjorte i lin) med cape i ull kan bare gjøres av Husfliden Bodø og Husfliden as Vestvågøy.

Det skal følge med et ektehetsbevis til alle bunadspakker og ferdige bunader som leveres fra disse husflidslagene.

Flere opplysninger om Lofotbunaden finnes på Husfliden sine hovedsider. 

Dersom du har spørsmål om Lofotbunaden så send en e-post til : post@lofotbunaden.no                            

                                                                                                      

.